Disclaimer

Aansprakelijkheid Inhoud

De inhoud van onze pagina's werd gemaakt met grote zorg. Echter, kunnen we de nauwkeurigheid, compleetheid en tijdigheid hiervan niet garanderen. Als een service aanbieder zijn we verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze site volgende de algemene wetten. Echter, zijn we niet verplicht verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren, of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteit. Verplichtingen om het gebruik van informatie te verwijderen of blokkeren volgens de algemene wet blijven onaangetast. Echter, aansprakelijkheid in dit opzicht is alleen mogelijk van het moment van kennis van een specifieke inbreuk. Na het kennis nemen van dergelijke overtredingen, zullen we deze content onmiddelijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor externe links

Onze aanbiedingen bevatten links naar externe websites van derden op wiens content we geen invloed hebben. Daarom, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de verantwoordelijkheid van de respectievelijke aanbieder of beheerder van de pagina's. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op eventuele wettelijke overtredingen op het moment van linken. Illegale inhoud werd niet herkent op het moment van linken. Echter, een permanente content controle van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een wettelijke overtreding. Vanaf het moment dat we op de hoogte zijn van dergelijke schendingen, zullen we dergelijke inhoud direct verwijderen.

Copyright

De content en werken op deze pagina's gemaakt door de site beheerders zijn onderdeel van de Nederlandse auteursrechtelijke bescherming wetgeving. Het dupliceren, verwerken, verspreiden, en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van auteursrecht vereisen schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn voor privé, niet-commercieel gebruik alleen. Voor zover de content op deze site niet werd gecreëerd door de beheerder, worden de auteursrechten van derden in beschouwing genomen. In het bijzonder inhoud van derden worden dusdanig beschouwd. Mocht je toch stuiten op een auteursrechtelijke inbreuk, dan vragen wij je ons te informeren. Vanaf het moment dat we op de hoogte zijn van dergelijke schendingen, zullen we dergelijke inhoud direct verwijderen.